Tel.
+39 040 977 64 86
Ore di lavoro
Lunedì - Venerdì 9am - 5pm
Sede
Trieste-Barletta-Warsaw

Dyrektor Generalny

.

W imieniu spółki Paech S.A  mam przyjemność potwierdzić najwyższą jakość usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Pani Mecenas Stryjewskiej. Szczególnie mocno należy podkreślić rzetelność, sprawność, szeroką wiedzę merytoryczną i skuteczność przy realizacji powierzonych zadań. Kancelaria zawsze stawia na pierwszym miejscu znalezienie rozwiązań pozwalających Klientowi osiągnięcie jego celów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a rzetelne gospodarowanie czasem optymalizuje koszty obsługi prawnej.