Tel.
+39 040 977 64 86
Ore di lavoro
Lunedì - Venerdì 9am - 5pm
Sede
Trieste-Barletta-Warsaw

Prawo karne

Prawo karne to dość obszerna dziedzina dla każdego prawnika. Opisuje wszystkie czyny odpowiedzialności karnej człowieka jako zespół przepisów, norm i regulacji prawnych pod groźbą kary kryminalnej. Prawo to reguluje czyny zabronione, a ze względu na ich „wagę” można podzielić je na prawo wykroczeń, czyli przestępstwa o stosunkowo niskiej szkodliwości oraz prawo karne sensu stricto, czyli czyny o dużej szkodliwości społecznej.

Nasza kancelaria zapewnia usługi prawne w zakresie prawa karnego

Reprezentacja we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań karnych

Podejmując się Państwa sprawy, zapewniamy i gwarantujemy, że będziemy Waszymi reprezentantami w każdej chwili postępowania karnego. Liczy się dla nas dobro naszego klienta, dlatego wiemy, że współpraca w każdym momencie oraz we wszystkich rodzajach postępowania jest niezwykle ważna.

Analiza prawna zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą

Przestępczość gospodarcza to coraz głośniejszy temat i coraz częstsze przestępstwa. Jedną ze specjalności naszej kancelarii jest prawo gospodarcze i przestępczość gospodarcza, więc wszelkie Państwa problemy rozkładamy na czynniki pierwsze, analizujemy i znajdujemy sprawiedliwe wedle prawa wyjście, które okaże się najlepsze.

Doradztwo w zakresie ryzyka odpowiedzialności karnej

W naszej kancelarii pracują specjaliści od prawa karnego oraz gospodarczego, dzięki czemu zapewniamy profesjonalne doradztwo z zakresu odpowiedzialności karnej w przestępstwach gospodarczych. Z naszych doświadczeń wynika, że najczęstszymi przestępstwami są korupcje i podrabianie produktów.

Prawo karne reprezentowane jest na piśmie przez Kodeks Karny, Kodeks Postępowania Karnego oraz Kodeks Karny Wykonawczy. Zawarte w nich są wszystkie przepisy prawne oraz normy i regulacje, do których obywatele muszą się przyporządkować, a w przypadku ich złamania, ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Powyższe kodeksy obowiązują każdego bez żadnych wyjątków.

Kancelaria Adwokacka WS LEX współpracuje również z zaufanym biurem detektywistycznym, dzięki czemu możecie Państwo, pomimo swoich zapewnień lub domysłów, otrzymać solidne dowody, lub wywiedzieć się dodatkowych informacji w konkretnym temacie. Pracujemy także z rzeczoznawcami oraz biegłymi, za których pośrednictwem, możemy dokładniej przyjrzeć się Państwa sprawom, ocenić ich dalszy przebieg i podjąć decyzję o podjęciu się danej sprawy.

Projekt bez tytułu (11)