Tel.
+39 040 977 64 86
Ore di lavoro
Lunedì - Venerdì 9am - 5pm
Sede
Trieste-Barletta-Warsaw

Prawo cywilne

 Prawo cywilne obejmuje wiele ważnych kwestii, w tym tryb wszczęcia postępowania, terminy i tryb odwołania, przedstawienie zarzutów, status stron i wiele innych. Dzięki znajomości tych zasad jesteśmy w stanie przeprowadzić klienta przez każde postępowanie.

Do zadań kancelarii należy więc przede wszystkim reprezentowanie klientów przed sądami każdej instancji, w każdym rodzaju postępowania sądowego i administracyjnego. Towarzyszymy im od początku do końca, analizując wszelkie okoliczności i reagując na każdą zmianę, jaka następuje.

Jeszcze na etapie poprzedzającym wszczęcie procesu, staramy się o ugodowe rozwiązanie. Podobnie jak w negocjacjach handlowych, dążymy do porozumienia. Złagodzenie sporu często okazuje się najlepszym wyjściem. Wspieramy klienta w negocjacjach i opracowujemy scenariusz zakończenia sporu poprzez ugodę.

Projekt bez tytułu (19)

W przypadku sprawy sądowej opracowujemy cały scenariusz działań

Zbieramy i analizujemy dowody istotne dla całego postępowania

Reprezentujemy naszych klientów przed właściwymi organami

Dokumentacja

Tworzymy niezbędną dokumentację

Sporządzamy wszelkie pozwy, wnioski, zażalenia, skargi, apelacje i inne pisma, związane z procesem sądowym. Opracowujemy również projekty ugody.

Projekt bez tytułu (18)

Reprezentujemy klienta w postępowaniu każdego rodzaju, od zwykłego, przez nakazowe i upominawcze, po egzekucyjne, upadłościowe i naprawcze. Są one stale monitorowane. Pomagamy zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Bierzemy udział w procesach cywilnych i karnych.

W postępowaniu sądowym rozpoczynamy pracę od wstępnego rozeznania, czyli wywiadu z klientem. Zbieramy i analizujemy materiały dowodowe i oceniamy sytuację, w jakiej znajduje się klient, w tym ryzyko, jakie może nastąpić. Przedstawiamy najbardziej prawdopodobne scenariusze i wypracowujemy najbardziej optymalne stanowisko, jakie może zająć klient.

Proces sądowy toczy się niekiedy przez wiele miesięcy, dlatego koncentrujemy się nie tylko na pomyślnym zakończeniu rozprawy, ale i dbamy o wizerunek każdego klienta, by długotrwała sprawa nie odbiła się na nim w sposób znaczący. Wszystkie kwestie związane z procesem są ważne dla jego pozytywnego zakończenia. Jesteśmy przekonani, że potrafimy doprowadzić każdą sprawę do końca.