Tel.
+39 040 977 64 86
Ore di lavoro
Lunedì - Venerdì 9am - 5pm
Sede
Trieste-Barletta-Warsaw

Prawo pracy

Współczesne prawo pracy posiada mnóstwo skomplikowanych regulacji. Wiele sytuacji wymusza obostrzenia, a co za tym idzie, komplikuje działania związane z zatrudnieniem pracownika. Z pomocą naszej kancelarii wszelkie kwestie prawne pozostaną łatwo rozwiązane. Naszym celem jest maksymalne uproszczenie procedur, jakie niesie za sobą zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i jego rozwiązanie.

Reprezentujemy w postępowaniach sądowych zarówno pracodawców, jak i pracowników. Udzielamy porad w przypadku wszelkich niejasności i dobieramy najlepsze rozwiązanie. Wspieramy na etapie procesów sądowych oraz negocjacji ugodowych. Staramy się doprowadzić do jak najkorzystniejszych rozwiązań i łagodzenia sporów już w początkowym ich etapie.

Zajmujemy się sporządzaniem oraz opiniowaniem niezbędnych dokumentów w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagrodzeń, a także kontrakty menadżerskie.

Projekt bez tytułu

 Reprezentujemy interesy firmy podczas zwolnień grupowych oraz dialogu ze związkami zawodowymi. Wspieramy i doradzamy.

Rozwiązujemy problemy sporne. Zajmujemy stanowisko w przypadku mobbingu, ochrony dóbr osobistych, czy dyskryminacji w zatrudnieniu.

Rozwiązujemy problemy pracownicze i łagodzimy sytuacje utrudniające współpracę. Bronimy interesów klienta, zapobiegając długotrwałym konfliktom.

Kompleksowa obsługa firm

Pełna obsługa

Niezbędne procedury zawsze pozostają dopilnowane, aby każdy proces odbywał się zgodnie z prawem i na jego podstawie. Dbamy o pełną dokumentację pracowniczą. Specjalizujemy się nie tylko w zawieraniu umów, ale i rozwiązywaniu stosunku pracy. Doradzamy na etapie negocjacji między pracodawcą, a pracownikiem. Ustalamy i omawiamy warunki w sposób jasny i zrozumiały, by zapewnić każdej ze stron należne prawa i obowiązki.

Judge gavel with lawyers advice legal at law firm in background. Concepts of law, services.

Wspieramy procesy związane z legalizacją pracy i pobytu obywateli państw trzecich. Wiemy, jak ważna jest właściwa dokumentacja w przypadku pracowników zagranicznych. Dbamy o odpowiedni przepływ informacji i zapewnienie bezpieczeństwa przy zatrudnianiu kolejnych osób.

Regulujemy kwestie związane z BHP, szkoleniem z zakresu praw pracowniczych, oraz postępowaniem powypadkowym i roszczeniami pracowników. Zapewniamy kompleksową obsługę, mając na uwadze dobro pracowników. Dbamy o to, by każdy był świadomy swoich praw i aby postępowanie w kwestiach bezpieczeństwa pracy było dla wszystkich jasne.